پلیس مرزی آمریکا پیش از صدور مجوز ورود به کشور، صفحات فیس‌بوک مهاجران را مورد بررسی قرار می‌دهد.


[ad_1]

مطالب پیشنهادی ما