کاربران سیستمعامل ویندوز ۱۰ بهزودی میتوانند بدون نصب کردن اپلیکیشنهای موجود در ویندوز استور، این اپهارا تست کنند.


منبع

مطالب پیشنهادی ما