به نظر میرسد گوگل در اندروید O به دنبال ایجاد تغییرات اساسی است. این سیستم عامل برکاهش زمان بوت و مصرف باتری تمرکز دارد.


[ad_1]

مطالب پیشنهادی ما