بنا بر شایعات اخیر، شرکت اپل حداقل از سه سال گذشته در حال توسعهی فناوری تشخیص چهرهی مورد استفاده در آیفون ۸ است.


منبع

مطالب پیشنهادی ما